_%{ HöR AuF DeIn HerZ }%_

    

`·.·•*•·.·´¯`·.·•*•·.·´¯`·
·••||Hör âuf dêin Hêrz||••·
·••||dânn tûst dû dâs
Rîchtîgê||••·
·••||Lâss ândêrê rêdên||••·
·••||sîê sînd nûr nêidîsch||••·
·••||Mâch
dâs||••·
·••||wâs dû wîllst||••·
·••||glâûbê ân dîch||••·
·••||lâss dîch nîcht vôn ândêrên
bêêînflûssên||••·
·••||Dênn dû bîst âûch nûr êîn Mênsch mît Gêfühlên||••·
·••||gênâû wîê dîê
ândêrên||••·
•·.·´¯`·.·•*•·.·´¯`· `·.·•*•·.·´¯`·.·•*•·.·´¯`·

  

7.1.07 10:41

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


 Smileys einfügen